$33.1 מיליארדים

יצוא 63ה - of 5026
2008
2017

1.57

מורכבות מוצר 178ה - of 5026
2008
2017

USA

למעלה יצואן

USA

יבואן למעלה
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

the 63ה - most traded product and the 178ה - most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

The top exporters of are ארצות הברית ($5.56 מיליארדים), גרמניה ($4.46 מיליארדים), מקסיקו ($3.79 מיליארדים), הונגריה ($3.62 מיליארדים) ו יפן ($3.22 מיליארדים). The top importers are ארצות הברית ($8.7 מיליארדים), קנדה ($4.45 מיליארדים), גרמניה ($3.52 מיליארדים), מקסיקו ($2.16 מיליארדים) ו סין ($1.76 מיליארדים).

a 6 digit HS07 product.

Trade

More on from our other sites