$41.8 מיליארדים

יצוא 45ה - of 5026
2008
2017

1.08

מורכבות מוצר 684ה - of 5026
2008
2017

DEU

למעלה יצואן

CHN

יבואן למעלה
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

the 45ה - most traded product and the 683ה - most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

The top exporters of are גרמניה ($6.05 מיליארדים), ארצות הברית ($4.8 מיליארדים), יפן ($3.9 מיליארדים), הולנד ($3.56 מיליארדים) ו סין ($2.95 מיליארדים). The top importers are סין ($4.14 מיליארדים), גרמניה ($3.26 מיליארדים), ארצות הברית ($3.21 מיליארדים), הולנד ($2.8 מיליארדים) ו צרפת ($2.38 מיליארדים).

a 6 digit HS07 product.

Trade

More on from our other sites