$35.5 מיליארדים

יצוא 91ה - of 1236
2003
2017

1.21

מורכבות מוצר 135ה - of 1236
2003
2017

DEU

למעלה יצואן

USA

יבואן למעלה
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

the 91ה - most traded product and the 135ה - most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

The top exporters of are גרמניה ($5.26 מיליארדים), סין ($4.74 מיליארדים), יפן ($3.77 מיליארדים), ארצות הברית ($3.74 מיליארדים) ו מקסיקו ($2.01 מיליארדים). The top importers are ארצות הברית ($5.19 מיליארדים), סין ($3.54 מיליארדים), גרמניה ($3.4 מיליארדים), יפן ($1.87 מיליארדים) ו מקסיקו ($1.51 מיליארדים).

a 4 digit HS02 product.

Trade

More on from our other sites