$43.6 מיליארדים

יצוא 74ה - of 1236
2003
2017

1.06

מורכבות מוצר 180ה - of 1236
2003
2017

USA

למעלה יצואן

USA

יבואן למעלה
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

the 74ה - most traded product and the 180ה - most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

The top exporters of are ארצות הברית ($7.27 מיליארדים), יפן ($5.93 מיליארדים), גרמניה ($4.66 מיליארדים), מקסיקו ($3.85 מיליארדים) ו הונגריה ($3.65 מיליארדים). The top importers are ארצות הברית ($11.2 מיליארדים), קנדה ($4.93 מיליארדים), גרמניה ($3.94 מיליארדים), מקסיקו ($2.51 מיליארדים) ו סין ($2.12 מיליארדים).

a 4 digit HS02 product.

Trade

More on from our other sites