$12.5 מיליארדים

יצוא 256ה - of 1236
2003
2017

1.1

מורכבות מוצר 170ה - of 1236
2003
2017

DEU

למעלה יצואן

USA

יבואן למעלה
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

the 256ה - most traded product and the 170ה - most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

The top exporters of are גרמניה ($2.48 מיליארדים), ארצות הברית ($1.74 מיליארדים), בלגיה לוקסמבורג ($848 מיליון), שוויץ ($767 מיליון) ו פינלנד ($740 מיליון). The top importers are ארצות הברית ($2.01 מיליארדים), בלגיה לוקסמבורג ($1.1 מיליארדים), גרמניה ($868 מיליון), סין ($628 מיליון) ו יפן ($580 מיליון).

a 4 digit HS02 product.

Trade

More on from our other sites