Χονδροειδείς τρίχες

Looking to buy or sell Χονδροειδείς τρίχες? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Χονδροειδείς τρίχες? List your company on Macro Market.

The top exporters of Χονδροειδείς τρίχες are Ιρλανδία ($1,99 Millions), Γερμανία ($1,52 Millions), Βέλγιο ($633 Thousands), Κίνα ($590 Thousands) και Ιράν ($505 Thousands). The top importers are Γερμανία ($3,17 Millions), Κίνα ($1,06 Millions), Βέλγιο ($584 Thousands), Ιρλανδία ($516 Thousands) και Ηνωμένο Βασίλειο ($431 Thousands).

Χονδροειδείς τρίχες a 4 digit SITC product.

Χονδροειδείς τρίχες Trade

More on Χονδροειδείς τρίχες from our other sites