Μη οπτικά μικροσκόπια

$2,75 Billions

Exports 616th of 1232
1995
2017

1,88

Product Complexity 18th of 1232
1995
2017

JPN

Top Exporter

KOR

Top Importer
Looking to buy or sell Μη οπτικά μικροσκόπια? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Μη οπτικά μικροσκόπια? List your company on Macro Market.

Μη οπτικά μικροσκόπια the 616th most traded product and the 18th most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

The top exporters of Μη οπτικά μικροσκόπια are Ιαπωνία ($645 Millions), Δημοκρατία της Τσεχίας ($544 Millions), Ολλανδία ($461 Millions), Ηνωμένες Πολιτείες ($281 Millions) και Γερμανία ($269 Millions). The top importers are Νότια Κορέα ($630 Millions), Κίνα ($488 Millions), Ηνωμένες Πολιτείες ($340 Millions), Ολλανδία ($255 Millions) και Γερμανία ($148 Millions).

Μη οπτικά μικροσκόπια also known as Συσκευές περίθλασης.

Μη οπτικά μικροσκόπια a 4 digit HS92 product.

Μη οπτικά μικροσκόπια Trade

More on Μη οπτικά μικροσκόπια from our other sites