Μηχανήματα χαρτοποιίας

$4,47 Billions

Exports 493rd of 1232
1995
2017

0,958

Product Complexity 223rd of 1232
1995
2017

DEU

Top Exporter

CHN

Top Importer
Looking to buy or sell Μηχανήματα χαρτοποιίας? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Μηχανήματα χαρτοποιίας? List your company on Macro Market.

Μηχανήματα χαρτοποιίας the 493rd most traded product and the 223rd most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

The top exporters of Μηχανήματα χαρτοποιίας are Γερμανία ($950 Millions), Φινλανδία ($638 Millions), Κίνα ($536 Millions), Σουηδία ($438 Millions) και Ιταλία ($380 Millions). The top importers are Κίνα ($554 Millions), Ηνωμένες Πολιτείες ($524 Millions), Γερμανία ($256 Millions), Ρωσία ($218 Millions) και Ινδονησία ($156 Millions).

Μηχανήματα χαρτοποιίας a 4 digit HS92 product.

Μηχανήματα χαρτοποιίας Trade

More on Μηχανήματα χαρτοποιίας from our other sites