Άλλα μηχανήματα θέρμανσης

$36,8 Billions

Exports 89th of 1232
1995
2017

1,41

Product Complexity 75th of 1232
1995
2017

DEU

Top Exporter

USA

Top Importer
Looking to buy or sell Άλλα μηχανήματα θέρμανσης? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Άλλα μηχανήματα θέρμανσης? List your company on Macro Market.

Άλλα μηχανήματα θέρμανσης the 89th most traded product and the 75th most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

The top exporters of Άλλα μηχανήματα θέρμανσης are Γερμανία ($5,1 Billions), Κίνα ($5,02 Billions), Ιταλία ($3,92 Billions), Ηνωμένες Πολιτείες ($3,67 Billions) και Ιαπωνία ($1,77 Billions). The top importers are Ηνωμένες Πολιτείες ($4,53 Billions), Γερμανία ($2,35 Billions), Ρωσία ($2,05 Billions), Κίνα ($1,96 Billions) και Καναδάς ($1,12 Billions).

Άλλα μηχανήματα θέρμανσης also known as αποστειρωτές, στεγνωτήρια, αποσταγματοποιών, μονάδες ανταλλαγής θερμότητας.

Άλλα μηχανήματα θέρμανσης a 4 digit HS92 product.

Άλλα μηχανήματα θέρμανσης Trade

More on Άλλα μηχανήματα θέρμανσης from our other sites