Τουρμπίνες αερίου

$103 Billions

Exports 19th of 1232
1995
2017

0,777

Product Complexity 306th of 1232
1995
2017

USA

Top Exporter

FRA

Top Importer
Looking to buy or sell Τουρμπίνες αερίου? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Τουρμπίνες αερίου? List your company on Macro Market.

Τουρμπίνες αερίου the 19th most traded product and the 306th most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

The top exporters of Τουρμπίνες αερίου are Ηνωμένες Πολιτείες ($31,6 Billions), Ηνωμένο Βασίλειο ($14,6 Billions), Γαλλία ($8,95 Billions), Γερμανία ($8,23 Billions) και Καναδάς ($4,53 Billions). The top importers are Γαλλία ($12,5 Billions), Γερμανία ($9,2 Billions), Ηνωμένο Βασίλειο ($7,99 Billions), Κίνα ($7,34 Billions) και Ηνωμένες Πολιτείες ($7,32 Billions).

Τουρμπίνες αερίου also known as πρόωσης, ώση, jet, ρόκα.

Τουρμπίνες αερίου a 4 digit HS92 product.

Τουρμπίνες αερίου Trade

More on Τουρμπίνες αερίου from our other sites