Φυσικά Πολυμερή

$2,1 Billions

Exports 693rd of 1232
1995
2017

0,925

Product Complexity 233rd of 1232
1995
2017

CHN

Top Exporter

USA

Top Importer
Looking to buy or sell Φυσικά Πολυμερή? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Φυσικά Πολυμερή? List your company on Macro Market.

Φυσικά Πολυμερή the 693rd most traded product and the 233rd most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

The top exporters of Φυσικά Πολυμερή are Κίνα ($529 Millions), Ηνωμένες Πολιτείες ($320 Millions), Σουηδία ($231 Millions), Γαλλία ($211 Millions) και Ιταλία ($105 Millions). The top importers are Ηνωμένες Πολιτείες ($258 Millions), Ιαπωνία ($197 Millions), Γερμανία ($167 Millions), Γαλλία ($123 Millions) και Κίνα ($84,3 Millions).

Φυσικά Πολυμερή also known as πρωτεΐνες, άλατα, πρωτεΐνες, εστέρες, λινοξύνη.

Φυσικά Πολυμερή a 4 digit HS92 product.

Φυσικά Πολυμερή Trade

More on Φυσικά Πολυμερή from our other sites