Αντίδρασης και καταλυτικά Προϊόντα

$17,2 Billion

Exports 187th of 1232
1995
2017

1,17

Product Complexity 145th of 1232
1995
2017

USA

Top Exporter

DEU

Top Importer
Looking to buy or sell Αντίδρασης και καταλυτικά Προϊόντα? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Αντίδρασης και καταλυτικά Προϊόντα? List your company on Macro Market.

Αντίδρασης και καταλυτικά Προϊόντα the 187th most traded product and the 145th most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

The top exporters of Αντίδρασης και καταλυτικά Προϊόντα are Ηνωμένες Πολιτείες ($4,81 Billion), Γερμανία ($3,28 Billion), Μακεδονία ($1,31 Billion), Ιαπωνία ($1,15 Billion) και Ηνωμένο Βασίλειο ($864 Million). The top importers are Γερμανία ($2,33 Billion), Κίνα ($1,42 Billion), Ηνωμένες Πολιτείες ($1,08 Billion), Μεξικό ($934 Million) και Νότια Κορέα ($862 Million).

Αντίδρασης και καταλυτικά Προϊόντα the top export of Μακεδονία.

Αντίδρασης και καταλυτικά Προϊόντα also known as καταλύτες.

Αντίδρασης και καταλυτικά Προϊόντα a 4 digit HS92 product.

Αντίδρασης και καταλυτικά Προϊόντα Trade

More on Αντίδρασης και καταλυτικά Προϊόντα from our other sites