Συσκευασμένο Φάρμακα

$332 Billions

Exports 7th of 1232
1995
2017

0,822

Product Complexity 284th of 1232
1995
2017

DEU

Top Exporter

USA

Top Importer
Looking to buy or sell Συσκευασμένο Φάρμακα? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Συσκευασμένο Φάρμακα? List your company on Macro Market.

Συσκευασμένο Φάρμακα the 7th most traded product and the 286th most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

The top exporters of Συσκευασμένο Φάρμακα are Γερμανία ($50,6 Billions), Ελβετία ($35,6 Billions), Ηνωμένες Πολιτείες ($29,5 Billions), Ιρλανδία ($27,5 Billions) και Γαλλία ($24,6 Billions). The top importers are Ηνωμένες Πολιτείες ($65,7 Billions), Γερμανία ($25,8 Billions), Βέλγιο-Λουξεμβούργο ($19,3 Billions), Ελβετία ($19,3 Billions) και Ηνωμένο Βασίλειο ($17,6 Billions).

Συσκευασμένο Φάρμακα the top export of Ιταλία, Ιρλανδία, Αυστρία, Δανία και Κροατία.

Συσκευασμένο Φάρμακα the top import of Ρωσία, Κονγκό, Λαϊκή Δημοκρατία του, Μαλάουι, Νίγηρας και Τσαντ.

Συσκευασμένο Φάρμακα also known as ιατρική, τα αντιβιοτικά, πενικιλλίνες, στρεπτομυκίνες, ινσουλίνη, ορμόνες, αλκαλοειδή.

Συσκευασμένο Φάρμακα a 4 digit HS92 product.

Συσκευασμένο Φάρμακα Trade

More on Συσκευασμένο Φάρμακα from our other sites