Ασυσκεύαστα Φάρμακα

$8,72 Billion

Exports 335th of 1232
1995
2017

0,42

Product Complexity 456th of 1232
1995
2017

DEU

Top Exporter

IRL

Top Importer
Looking to buy or sell Ασυσκεύαστα Φάρμακα? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Ασυσκεύαστα Φάρμακα? List your company on Macro Market.

Ασυσκεύαστα Φάρμακα the 335th most traded product and the 456th most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

The top exporters of Ασυσκεύαστα Φάρμακα are Γερμανία ($1,51 Billion), Ηνωμένες Πολιτείες ($1,43 Billion), Ινδία ($511 Million), Κίνα ($490 Million) και Βέλγιο-Λουξεμβούργο ($412 Million). The top importers are Ιρλανδία ($1,84 Billion), Ηνωμένες Πολιτείες ($603 Million), Γερμανία ($582 Million), Ηνωμένο Βασίλειο ($494 Million) και Ιταλία ($351 Million).

Ασυσκεύαστα Φάρμακα also known as ιατρική, τα αντιβιοτικά, πενικιλλίνες, στρεπτομυκίνες, ινσουλίνη, ορμόνες, αλκαλοειδή.

Ασυσκεύαστα Φάρμακα a 4 digit HS92 product.

Ασυσκεύαστα Φάρμακα Trade

More on Ασυσκεύαστα Φάρμακα from our other sites