Καρβοξυϊμιδική Ενώσεις

$1,41 Billion

Exports 786th of 1232
1995
2017

1,45

Product Complexity 71st of 1232
1995
2017

CHN

Top Exporter

USA

Top Importer
Looking to buy or sell Καρβοξυϊμιδική Ενώσεις? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Καρβοξυϊμιδική Ενώσεις? List your company on Macro Market.

Καρβοξυϊμιδική Ενώσεις the 786th most traded product and the 71st most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

The top exporters of Καρβοξυϊμιδική Ενώσεις are Κίνα ($368 Million), Ινδία ($154 Million), Γαλλία ($139 Million), Ιαπωνία ($133 Million) και Γερμανία ($128 Million). The top importers are Ηνωμένες Πολιτείες ($181 Million), Γερμανία ($115 Million), Βραζιλία ($112 Million), Κίνα ($67,7 Million) και Μεξικό ($60,5 Million).

Καρβοξυϊμιδική Ενώσεις a 4 digit HS92 product.

Καρβοξυϊμιδική Ενώσεις Trade

More on Καρβοξυϊμιδική Ενώσεις from our other sites