Κυκλικοί υδρογονάνθρακες

$43,7 Billion

Exports 71st of 1232
1995
2017

0,583

Product Complexity 394th of 1232
1995
2017

KOR

Top Exporter

CHN

Top Importer
Looking to buy or sell Κυκλικοί υδρογονάνθρακες? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Κυκλικοί υδρογονάνθρακες? List your company on Macro Market.

Κυκλικοί υδρογονάνθρακες the 71st most traded product and the 394th most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

The top exporters of Κυκλικοί υδρογονάνθρακες are Νότια Κορέα ($10,1 Billion), Ολλανδία ($4,02 Billion), Ηνωμένες Πολιτείες ($4 Billion), Σιγκαπούρη ($3,3 Billion) και Ιαπωνία ($2,73 Billion). The top importers are Κίνα ($16,5 Billion), Βέλγιο-Λουξεμβούργο ($3,69 Billion), Ηνωμένες Πολιτείες ($2,41 Billion), Άλλες χώρες της Ασίας ($2,28 Billion) και Ινδία ($2,15 Billion).

Κυκλικοί υδρογονάνθρακες also known as κυκλοεξάνιο, βενζόλιο, τολουόλιο, ξυλόλια, στυρένιο, αιθυλβενζόλιο.

Κυκλικοί υδρογονάνθρακες a 4 digit HS92 product.

Κυκλικοί υδρογονάνθρακες Trade

More on Κυκλικοί υδρογονάνθρακες from our other sites