Άλλα μη βρώσιμα ζωικά προϊόντα

$2,15 Billion

Exports 682nd of 1232
1995
2017

-0,45

Product Complexity 811th of 1232
1995
2017

USA

Top Exporter

DEU

Top Importer
Looking to buy or sell Άλλα μη βρώσιμα ζωικά προϊόντα? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Άλλα μη βρώσιμα ζωικά προϊόντα? List your company on Macro Market.

Άλλα μη βρώσιμα ζωικά προϊόντα the 682nd most traded product and the 811th most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

The top exporters of Άλλα μη βρώσιμα ζωικά προϊόντα are Ηνωμένες Πολιτείες ($358 Million), Γερμανία ($195 Million), Κίνα ($163 Million), Ολλανδία ($131 Million) και Καναδάς ($119 Million). The top importers are Γερμανία ($202 Million), Ηνωμένες Πολιτείες ($164 Million), Ολλανδία ($127 Million), Ηνωμένο Βασίλειο ($111 Million) και Γαλλία ($108 Million).

Άλλα μη βρώσιμα ζωικά προϊόντα also known as δέρματα, τα φτερά, σφουγγάρια, αμπέρι, ζήβεθο, μόσχος.

Άλλα μη βρώσιμα ζωικά προϊόντα a 4 digit HS92 product.

Άλλα μη βρώσιμα ζωικά προϊόντα Trade

More on Άλλα μη βρώσιμα ζωικά προϊόντα from our other sites