Μη-φιλέτο φρέσκο ​​ψάρι

$17,8 Billions

Exports 182nd of 1232
1995
2017

-1,148

Product Complexity 1043rd of 1232
1995
2017

NOR

Top Exporter

USA

Top Importer
Looking to buy or sell Μη-φιλέτο φρέσκο ​​ψάρι? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Μη-φιλέτο φρέσκο ​​ψάρι? List your company on Macro Market.

Μη-φιλέτο φρέσκο ​​ψάρι the 182nd most traded product and the 1043rd most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

The top exporters of Μη-φιλέτο φρέσκο ​​ψάρι are Νορβηγία ($5,61 Billions), Σουηδία ($1,66 Billions), Δανία ($1,42 Billions), Ηνωμένο Βασίλειο ($976 Millions) και Καναδάς ($807 Millions). The top importers are Ηνωμένες Πολιτείες ($2,13 Billions), Γαλλία ($1,62 Billions), Ιταλία ($1,48 Billions), Ισπανία ($1,28 Billions) και Πολωνία ($1,18 Billions).

Μη-φιλέτο φρέσκο ​​ψάρι the top export of Palau.

Μη-φιλέτο φρέσκο ​​ψάρι a 4 digit HS92 product.

Μη-φιλέτο φρέσκο ​​ψάρι Trade

More on Μη-φιλέτο φρέσκο ​​ψάρι from our other sites